Privacy Policy

Algemeen

Uw persoonlijke informatie op deze website zal worden gebruikt om uw deelname te verifiëren. Rembrandt Awards zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen zonder uw uitdrukkelijke gegeven toestemming. Rembrandt Awards en haar relaties zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan marketing activiteiten rondom de award show zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt op deze website?

Rembrandt Awards vraagt om uw e-mail adres voor bevestiging van stemmen. Uw stemmen worden niet geteld zonder het invullen van dit adres.

Zal Rembrandt Awards de ingezamelde persoonlijke gegevens vrijgeven aan derden?

Rembrandt Awards zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen, tenzij u hiermee uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Rembrandt Awards kan statistieken over bezoekers van haar websites verstrekken aan haar partners en klanten. Deze statistieken zullen geen persoonlijke identificeerbare gegevens bevatten.

Waarom gebruikt Rembrandt Awards "cookies"?

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken het voor Rembrandt Awards mogelijk om elke keer wanneer u zich op de website bevindt of uw stem uitbrengt, geregistreerde gebruikers te identificeren zonder te vragen naar registratie details. De website maakt gebruik van cookies om gebruikersgemak te vereenvoudigen en enkele processen te versnellen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Rembrandt Awards is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens van de stemmers. Rembrandt Awards heeft alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om gebruikers te kunnen verzekeren dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Alle door Rembrandt Awards getroffen maatregelen zijn in lijn met de wet- en regelgeving gerelateerd aan privacy rechten.

Rembrandt Awards erkent en garandeert te voldoen aan alle en eventuele wettelijke vereisten die in de Data Protection wetten zijn gesteld.

Rembrandt Awards verplicht zich nadrukkelijk deze gegevens voor de doeleinden die hierboven zijn vermeld te gebruiken. Bovendien, Rembrandt Awards:
(a) zal geen "spam" of andere massa reclame activiteiten die niet zijn aangevraagd uit voeren;
(b) stuurt geen directe reclame,
(c) geeft te allen tijde toestemming om de opslag van gegevens zonder zijn of haar toestemming in te trekken door middel van online of offline middelen

Door het insturen van het e-mailadres geeft de deelnemer toestemming aan Rembrandt Awards;
(i) de gegevens te verwerken;
(ii) de gegevens op te nemen in de database.